pet v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za pet v slovarju angleščina»francoščina

II.pet [Brit pɛt, Am pɛt] PRID (favourite)

III.pet <part prés petting; prét, part passé petted> [Brit pɛt, Am pɛt] GLAG preh.

IV.pet <part prés petting; prét, part passé petted> [Brit pɛt, Am pɛt] GLAG nepreh.

pet v slovarju PONS

Prevodi za pet v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
affectueux(-euse)

Prevodi za pet v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

pet Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文