petrol v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za petrol v slovarju angleščina»francoščina

petrol [Brit ˈpɛtr(ə)l, Am ˈpɛtrəl] Brit SAMOST

petrol v slovarju PONS

Prevodi za petrol v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za petrol v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

petrol Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文