photo v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za photo v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

glej tudi photograph

I.photograph [Brit ˈfəʊtəɡrɑːf, Am ˈfoʊdəˌɡræf] SAMOST

photo-offset [Brit fəʊtəʊˈɒfsɛt, Am ˌfoʊdoʊˈɔfˌsɛt] SAMOST

Prevodi za photo v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

photo v slovarju PONS

Prevodi za photo v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za photo v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

photo Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文