picnic v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za picnic v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.picnic [Brit ˈpɪknɪk, Am ˈpɪkˌnɪk] SAMOST

II.picnic <part prés picnicking; prét, part passé picnicked> [Brit ˈpɪknɪk, Am ˈpɪkˌnɪk] GLAG nepreh.

Prevodi za picnic v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

picnic v slovarju PONS

picnic Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文