pieces v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za pieces v slovarju angleščina»francoščina

2. piece (unit):

I.piece together GLAG [Brit piːs -, Am pis -] (piece [sth] together, piece together [sth])

one-piece [Brit ˈwʌnpiːs, Am ˈˌwən ˈˌpis] PRID (gen)

pieces v slovarju PONS

Prevodi za pieces v slovarju angleščina»francoščina

Individual translation pairs

pieces Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

to go (all) to pieces fig

pieces iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

Prevodi za pieces v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文