pigs v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za pigs v slovarju angleščina»francoščina

pig-headedness [Brit ˌpɪɡˈhɛdɪdnəs, Am ˌpɪɡˈhɛdədnəs] SAMOST pej

pig-headed [Brit pɪɡˈhɛdɪd, Am ˌpɪɡˈhɛdəd] PRID pej

pigs v slovarju PONS

Prevodi za pigs v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za pigs v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

pigs Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

to make a pig's ear of sth Brit inf
to buy a pig in a poke pej
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文