pit v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za pit v slovarju angleščina»francoščina

II.pit <part prés pitting; prét, part passé pitted> [Brit pɪt, Am pɪt] GLAG preh.

pit v slovarju PONS

Prevodi za pit v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.pit-a-pat [ˌpɪtəˈpæt, Am ˈpɪt̬əpæt] PRIS

II.pit-a-pat [ˌpɪtəˈpæt, Am ˈpɪt̬əpæt] SAMOST

Prevodi za pit v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

pit Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文