plagued v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za plagued v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

bubonic plague [Brit bjuːbɒnɪk ˈpleɪɡ, Am bjuˌbɑnɪk ˈpleɪɡ] SAMOST

Prevodi za plagued v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs
a plague ondated
a plague on sb/sth dated

plagued v slovarju PONS

Prevodi za plagued v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za plagued v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

plagued Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文