play v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za play v slovarju angleščina»francoščina

1. play (for amusement):

3. play (act out) THEAT:

3. play:

I.play back GLAG [Brit pleɪ -, Am pleɪ -] (play [sth] back, play back [sth])

play v slovarju PONS

Prevodi za play v slovarju angleščina»francoščina

1. play GAMES:

2. play (perform):

Fraze:

play Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文