player v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za player v slovarju angleščina»francoščina

player v slovarju PONS

Prevodi za player v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
joueur (-euse) de volley-ball mf
volleyeur (-euse) mf

Prevodi za player v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

player Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

footballeur(-euse) m (ž)
joueur de tennis(-euse) m (ž)
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文