plays v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za plays v slovarju angleščina»francoščina

3. play (act out) THEAT:

I.play back GLAG [Brit pleɪ -, Am pleɪ -] (play [sth] back, play back [sth])

plays v slovarju PONS

Prevodi za plays v slovarju angleščina»francoščina

Fraze:

to play hook(e)y Am, Aus

plays Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文