plenty v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za plenty v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.plenty [Brit ˈplɛnti, Am ˈplɛn(t)i] ZAIMEK

1. plenty (a lot, quite enough):

II.plenty [Brit ˈplɛnti, Am ˈplɛn(t)i] PRIS inf

Individual translation pairs

Prevodi za plenty v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

plenty v slovarju PONS

Prevodi za plenty v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za plenty v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

plenty Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

plenty good/bad Am inf
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文