plumbing v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za plumbing v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

plumbing [Brit ˈplʌmɪŋ, Am ˈpləmɪŋ] SAMOST

I.plumb in GLAG [Brit plʌm -, Am pləm -] (plumb [sth] in, plumb in [sth])

Prevodi za plumbing v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

plumbing v slovarju PONS

Prevodi za plumbing v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za plumbing v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

plumbing Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文