policies v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za policies v slovarju angleščina»francoščina

policies v slovarju PONS

Prevodi za policies v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

policy1 <-cies> [ˈpɒləsi, Am ˈpɑ:lə-] SAMOST a. POL

policy2 <-cies> [ˈpɒləsi, Am ˈpɑ:lə-] SAMOST (insurance)

Prevodi za policies v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

policies Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

policies iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

Prevodi za policies v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文