polish v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za polish v slovarju angleščina»francoščina

I.polish [Brit ˈpɒlɪʃ, Am ˈpɑlɪʃ] SAMOST

I.polish up GLAG [Brit ˈpɒlɪʃ -, Am ˈpɑlɪʃ -] (polish up [sth], polish [sth] up)

I.polish off GLAG [Brit ˈpɒlɪʃ -, Am ˈpɑlɪʃ -] inf (polish off [sth], polish [sth] off)

polish v slovarju PONS

Prevodi za polish v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

glej tudi English

Prevodi za polish v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

polish Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

cire ž
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文