poll v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za poll v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

1. poll:

voix fpl

Gallup poll [Brit ˈɡaləp, Am ˈɡæləp ˌpoʊl] SAMOST

Individual translation pairs

Prevodi za poll v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

poll v slovarju PONS

Prevodi za poll v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Gallup poll® [ˈgæləp pəʊl, Am -poʊl] SAMOST Am, Kan

Individual translation pairs

Prevodi za poll v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

poll Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文