popular v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za popular v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

popular [Brit ˈpɒpjʊlə, Am ˈpɑpjələr] PRID

Individual translation pairs

Prevodi za popular v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

popular v slovarju PONS

Prevodi za popular v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za popular v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

popular Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ever-vigilant/-popular
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文