postal v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za postal v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

postal [Brit ˈpəʊst(ə)l, Am ˈpoʊstəl] PRID

Prevodi za postal v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

postal v slovarju PONS

Prevodi za postal v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za postal v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

postal Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文