prepare v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za prepare v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za prepare v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

prepare v slovarju PONS

Prevodi za prepare v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za prepare v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

prepare Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文