pressure v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za pressure v slovarju angleščina»francoščina

I.pressure [Brit ˈprɛʃə, Am ˈprɛʃər] SAMOST

2. pressure (on person):

pressure → pressurize

glej tudi blood pressure, high pressure, pressurize

pressure v slovarju PONS

Prevodi za pressure v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za pressure v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

pressure Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

pressure iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

Prevodi za pressure v slovarju francoščina»angleščina

Individual translation pairs
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文