price v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za price v slovarju angleščina»francoščina

1. price COM:

glej tudi full price, selling price, half-price

price v slovarju PONS

Prevodi za price v slovarju angleščina»francoščina

price Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文