prick v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za prick v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

3. prick → prick up

glej tudi prick up

I.prick out GLAG [Brit prɪk -, Am prɪk -] (prick out [sth], prick [sth] out)

Prevodi za prick v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

prick v slovarju PONS

Prevodi za prick v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za prick v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

prick Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文