produce v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za produce v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.produce SAMOST [Brit ˈprɒdjuːs, Am ˈprɑd(j)us, ˈproʊd(j)us] U

Individual translation pairs

Prevodi za produce v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

produce v slovarju PONS

Prevodi za produce v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

produce2 [ˈprɒdju:s, Am ˈprɑ:du:s] SAMOST no pl

Prevodi za produce v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

produce Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文