products v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za products v slovarju angleščina»francoščina

product [Brit ˈprɒdʌkt, Am ˈprɑdəkt] SAMOST

products v slovarju PONS

Prevodi za products v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

product [ˈprɒdʌkt, Am ˈprɑ:dʌkt] SAMOST a. fig

Prevodi za products v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

products Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文