professional v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za professional v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.professional [Brit prəˈfɛʃ(ə)n(ə)l, Am prəˈfɛʃ(ə)n(ə)l] SAMOST

II.professional [Brit prəˈfɛʃ(ə)n(ə)l, Am prəˈfɛʃ(ə)n(ə)l] PRID

non-professional [Brit, Am ˌnɑnprəˈfɛʃənəl] SAMOST PRID

Prevodi za professional v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

professional v slovarju PONS

Prevodi za professional v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za professional v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

professional Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

professional iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文