pronounce v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za pronounce v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.pronounce on GLAG [Brit prəˈnaʊns -, Am prəˈnaʊns -] (pronounce on [sth])

Prevodi za pronounce v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

pronounce v slovarju PONS

Prevodi za pronounce v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za pronounce v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

pronounce Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文