provided v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za provided v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

provided [Brit prəˈvʌɪdɪd, Am prəˈvaɪdəd], providing [prəˈvaɪdɪŋ] VEZNIK a. provided that

1. provide (supply):

donner (for à)

I.provide for GLAG [Brit prəˈvʌɪd -, Am prəˈvaɪd -] (provide for [sth])

II.provide for GLAG [Brit prəˈvʌɪd -, Am prəˈvaɪd -] (provide for [sb])

I.provide against GLAG [Brit prəˈvʌɪd -, Am prəˈvaɪd -] (provide against [sth])

Individual translation pairs

Prevodi za provided v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

provided v slovarju PONS

Prevodi za provided v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za provided v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

provided Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文