provisionnel v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za provisionnel v slovarju angleščina»francoščina

provisional [Brit prəˈvɪʒ(ə)n(ə)l, Am prəˈvɪʒənl] PRID

Provisional [Brit prəˈvɪʒ(ə)n(ə)l, Am prəˈvɪʒənl] SAMOST

I.provision [Brit prəˈvɪʒ(ə)n, Am prəˈvɪʒən] SAMOST

3. provision (stipulation):

provisionally [Brit prəˈvɪʒən(ə)li, Am prəˈvɪʒ(ə)n(ə)li] PRIS

Eurovision [Brit ˈjʊərəvɪʒ(ə)n, Am ˈjʊroʊˌvɪʒ(ə)n] SAMOST

provisionnel v slovarju PONS

Prevodi za provisionnel v slovarju angleščina»francoščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文