qualified v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za qualified v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

qualified [Brit ˈkwɒlɪfʌɪd, Am ˈkwɑləˌfaɪd] PRID

Individual translation pairs

Prevodi za qualified v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

qualified v slovarju PONS

Prevodi za qualified v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za qualified v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

qualified Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文