quit v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za quit v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

II.quit <part prés quitting; prét, part passé quitted or quit> [Brit kwɪt, Am kwɪt] GLAG preh.

III.quit <part prés quitting; prét, part passé quitted or quit> [Brit kwɪt, Am kwɪt] GLAG nepreh.

Individual translation pairs

Prevodi za quit v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

quit v slovarju PONS

Prevodi za quit v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za quit v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

quit Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文