rack v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za rack v slovarju angleščina»francoščina

glej tudi ruin, roof rack

rack v slovarju PONS

Prevodi za rack v slovarju angleščina»francoščina

rack Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文