rail v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za rail v slovarju angleščina»francoščina

III.to rail against,to rail at GLAG nepreh. form

glej tudi towel rail, picture rail

I.rail off GLAG [Brit reɪl -, Am reɪl -] (rail [sth] off, rail off [sth])

rail v slovarju PONS

Prevodi za rail v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za rail v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

rail Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

rail iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文