ranger v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za ranger v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za ranger v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

ranger v slovarju PONS

ranger Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文