ranks v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za ranks v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za ranks v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs
sortir du rang MILIT fig

ranks v slovarju PONS

Prevodi za ranks v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za ranks v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

ranks Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

to close ranks a. fig
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文