rates v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za rates v slovarju angleščina»francoščina

rates v slovarju PONS

Prevodi za rates v slovarju angleščina»francoščina

rates Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

do you rate him? inf

rates iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

Prevodi za rates v slovarju francoščina»angleščina

rates iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

Prevodi za rates v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文