reach v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za reach v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

1. reach (physical range):

I.reach back GLAG [Brit riːtʃ -, Am ritʃ -] (reach back to [sth/sb])

II.reach out GLAG [Brit riːtʃ -, Am ritʃ -] (reach out [sth], reach [sth] out)

Individual translation pairs

Prevodi za reach v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

reach v slovarju PONS

Prevodi za reach v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za reach v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

reach Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文