recreation v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za recreation v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

recreation1 [Brit ˌrɛkrɪˈeɪʃ(ə)n, Am ˌrɛkriˈeɪʃ(ə)n] SAMOST

recreation2 [Brit ˌriːkrɪˈeɪʃ(ə)n, Am ˌrikriˈeɪʃ(ə)n] SAMOST (historical reconstruction)

Prevodi za recreation v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

recreation v slovarju PONS

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文