red v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za red v slovarju angleščina»francoščina

red-eye [Brit, Am ˈrɛd ˌaɪ], red-eye flight SAMOST Am inf

red v slovarju PONS

Prevodi za red v slovarju angleščina»francoščina

glej tudi blue

red Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文