reflex v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za reflex v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.reflex [Brit ˈriːflɛks, Am ˈriˌflɛks] SAMOST (gen)

II.reflex [Brit ˈriːflɛks, Am ˈriˌflɛks] PRID

Individual translation pairs

Prevodi za reflex v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

reflex v slovarju PONS

Prevodi za reflex v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za reflex v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文