regard v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za regard v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.regard [Brit rɪˈɡɑːd, Am rəˈɡɑrd] SAMOST

Individual translation pairs

Prevodi za regard v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

regard v slovarju PONS

Prevodi za regard v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

II.regard [rɪˈgɑ:d, Am -ˈgɑ:rd] SAMOST form

Individual translation pairs

Prevodi za regard v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

regard Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文