regret v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za regret v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.regret [Brit rɪˈɡrɛt, Am rəˈɡrɛt] SAMOST

III.regret <part prés regretting; prét, part passé regretted> [Brit rɪˈɡrɛt, Am rəˈɡrɛt] GLAG preh.

Individual translation pairs

Prevodi za regret v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

regret v slovarju PONS

Prevodi za regret v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za regret v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

regret Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文