reigns v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za reigns v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.reign [Brit reɪn, Am reɪn] SAMOST lit, fig

Individual translation pairs
glorieux/-ieuse

Prevodi za reigns v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

reigns v slovarju PONS

Prevodi za reigns v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za reigns v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

reigns Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文