relationship v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za relationship v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

relationship [Brit rɪˈleɪʃ(ə)nʃɪp, Am rəˈleɪʃ(ə)nˌʃɪp] SAMOST

Individual translation pairs

Prevodi za relationship v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

relationship v slovarju PONS

Prevodi za relationship v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
sérieux(-euse)
orageux(-euse)

Prevodi za relationship v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

relationship Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文