render v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za render v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.render [Brit ˈrɛndə, Am ˈrɛndər] SAMOST CONSTR

9. render (melt down) → render down

glej tudi render down

I.render down GLAG [Brit ˈrɛndə -, Am ˈrɛndər -] (render [sth] down, render down [sth])

I.render up GLAG [Brit ˈrɛndə -, Am ˈrɛndər -] (render up [sth]) liter

Individual translation pairs

Prevodi za render v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

render v slovarju PONS

render Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

render iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

Prevodi za render v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文