rent v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za rent v slovarju angleščina»francoščina

rent → rend

2. rent (let) → rent out

glej tudi rent out, rend

I.rent out GLAG [Brit rɛnt -, Am rɛnt -] (rent [sth] out, rent out [sth])

rent v slovarju PONS

Prevodi za rent v slovarju angleščina»francoščina

rent Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文