repay v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za repay v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

repay <prét, part passé repaid> [Brit riːˈpeɪ, rɪˈpeɪ, Am rəˈpeɪ] GLAG preh.

Individual translation pairs

Prevodi za repay v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

repay v slovarju PONS

repay Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文