report v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za report v slovarju angleščina»francoščina

I.report [Brit rɪˈpɔːt, Am rəˈpɔrt] SAMOST

report v slovarju PONS

Prevodi za report v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za report v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

report Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文