reserve v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za reserve v slovarju angleščina»francoščina

I.reserve [Brit rɪˈzəːv, Am rəˈzərv] SAMOST

7. reserve COM → reserve price

glej tudi reserve price

reserve v slovarju PONS

Prevodi za reserve v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za reserve v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

reserve Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文