resident's v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za resident's v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.resident [Brit ˈrɛzɪd(ə)nt, Am ˈrɛz(ə)dənt] SAMOST

II.resident [Brit ˈrɛzɪd(ə)nt, Am ˈrɛz(ə)dənt] PRID

I.non-resident [Brit nɒnˈrɛsɪd(ə)nt, Am nɑnˈrɛzɪdənt] SAMOST

II.non-resident [Brit nɒnˈrɛsɪd(ə)nt, Am nɑnˈrɛzɪdənt] PRID

Prevodi za resident's v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

resident's v slovarju PONS

Prevodi za resident's v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za resident's v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文