resignation v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za resignation v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

resignation [Brit rɛzɪɡˈneɪʃ(ə)n, Am ˌrɛzəɡˈneɪʃ(ə)n] SAMOST

Individual translation pairs

Prevodi za resignation v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

resignation v slovarju PONS

resignation Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文